Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

SUTINKU

Prisijungti

APLINKOSAUGOS, SOCIALINĖ IR TVARAUS VALDYMO POLITIKA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Ši Aplinkosaugos, socialinė ir tvaraus valdymo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė) aplinkosaugos, socialinius ir tvaraus valdymo tikslus, kuriuos įgyvendindama Valdymo įmonė sieks prisidėti prie aplinkos ir visuomenės gerovės, skatinti tvarų valdymą ir ilgalaikių investavimo tikslų pasiekimą.

2. SĄVOKOS

2.1. ESG – pagrindinės sritys (aplinkosaugos, socialinė ir įmonių valdymo), kurios padeda nustatyti įmonės ar investicijos tvarumą, etinį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį. Šių sričių matmenys susideda, bet neapsiriboja tokiais kriterijais kaip poveikis aplinkai ir klimato kaitai, resursų suvartojimas ir suvartojimo veiksmingumas, žmogaus teisės, santykiai su darbuotojais, mokesčių vengimo ir korupcijos prevencija, tinkamas įmonės valdymas, vadovaujančių asmenų atlygis, skaidrumas.
2.2. Išsamus patikrinimas – procedūra, vykdoma prieš investicinio turto įsigijimą, kurios metu, atsižvelgiant į investicijos pobūdį, įvertinami investicijos finansiniai, komerciniai, mokestiniai, teisiniai ir techniniai aspektai, siekiant užtikrinti, kad planuojama investicija yra tinkama ir atitinka Fondo tikslus ir investavimo strategiją.
2.3. Principai – Jungtinių Tautų remiami Atsakingo investavimo principai (UNPRI), kurie nustato tvaraus investavimo, įtraukiant ESG galimybes ir rizikas, siekiamybes, kurios remiasi ilgalaikiais finansų rinkų, ekonomijos, aplinkos ir visuomenės interesais.
2.4. Fondas – Valdymo įmonės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas.
2.5. Fondo valdytojas – Valdymo įmonės darbuotojas, kuris Valdymo įmonės valdybos sprendimu paskirtas asmeniu, priimančiu sprendimus dėl Fondo ir jo turto valdymo, veikiantis pagal Valdymo įmonės išduotą įgaliojimą arba Valdymo įmonės Administracijos vadovas.
2.6. Valdymo įmonė – UAB „Lords LB Asset Management“.
2.7. NT – Nekilnojamasis turtas.

3. POLITIKOS PAGRINDINIAI PRINCIPAI

3.1. Valdymo įmonė sieks įgyvendinti Principus ir jais vadovautis savo investavimo ir valdymo procesų metu:
3.1.1. 1 Principas: ESG aspektų įdiegimas į investicijų analizę ir sprendimo priėmimo procesus;
3.1.2. 2 Principas: Buvimas aktyviais savininkais ir ESG aspektų įdiegimas į turto valdymo politiką ir praktiką;
3.1.3. 3 Principas: Subjektų, į kuriuos investuojama tinkamas ESG aspektų atskleidimas.
3.1.4. 4 Principas: Principų priėmimo ir įgyvendinimo investavimo industrijoje skatinimas;
3.1.5. 5 Principas: Stengtis gerinti Principų įgyvendinimo kokybę praktikoje;
3.1.6. 6 Principas: Teikti ataskaitas apie principų įgyvendinimo veiklą ir progresą praktikoje.
3.2. Taikydama Principus ir ESG tikslus Valdymo įmonė sieks:
3.2.1. Vertinant potencialias investicijas ir įvertinti su investicija susijusias aplinkosaugines rizikas, socialines problemas, suinteresuotų asmenų lūkesčius;
3.2.2. Investicijose vystyti ilgalaikį tvarumą ir priimti visuomenei palankius sprendimus;
3.2.3. Naudotis tvariomis valdymo struktūromis, kurios užtikrintų tinkamą kontrolę, rizikos valdymą, interesų suderinimą ir interesų konfliktų valdymą;
3.2.4. Sudaryti darbinę aplinką, kuri užtikrintų palankias ir saugias darbo sąlygas, mokėti konkurencingus atlyginimus, gerbti darbuotojų teises;
3.2.5. Užtikrinti, kad būtų laikomasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų;
3.2.6. Gerbti žmogaus teises ir siekti užtikrinti, kad neinvestuojama į įmones, kurios naudoja vaikų arba priverstinį darbą arba, kurios turi diskriminacines politikas;
3.2.7. Laiku pateikti išsamią informaciją Valdymo įmonės valdomų Fondų investuotojams ir siekti skatinti veiklos skaidrumą;

4. IŠIMČIŲ SĄRAŠAS

4.1. Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai sieks aplinkos apsaugos ir socialinės gerovės neprisidėdama prie tam tikrų industrijos sektorių. Šiam tikslui Valdymo įmonė sudaro ir vadovaujasi išimčių sąrašu, kuriame apsibrėžia kontraversiškas investicijas į kurias neplanuojama investuoti Valdymo įmonės valdomų Fondų turto.
4.2. Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai susilaikys nuo investicijų į subjektus ir sektorius nurodytus numatytame išimčių sąraše.

5. POLITIKOS TAIKYMAS INVESTICIJŲ ATŽVILGIU

5.1. Valdymo įmonė įsipareigoja apsvarstyti esminius ESG aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų Išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas Fondų investicijas tiek kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiais jų interesais.
5.2. Prieš priimant investicinį sprendimą, Fondo valdytojas užpildo ESG vertinimo formą.

Nekilnojamasis turtas

5.3. Prieš atliekant investiciją į NT, Fondo valdytojo atliekamo Išsamaus patikrinimo metu turi būti įvertinama:
5.3.1. Su kokiomis ESG galimybėmis ir rizikomis susiduria NT objektas;
5.3.2. Kaip ESG ir klimato kaitos rizikos gali paveikti NT objekto vertę jo gyvavimo ciklo metu;
5.3.3. Ar NT objektą reiks rekonstruoti ar atnaujinti dėl teisinių reikalavimų ar fizinio nusidėvėjimo jo gyvavimo ciklo metu?
5.3.4. Kaip objekto vertę gali paveikti visuomenės judėjimas link ESG tikslų prioretizavimo.
5.4. Įsigyjant NT objektą ir jo valdymo metu (kasmet) sekami bent šie su NT objektu susiję rodikliai:
5.4.1. Sunaudojama energija (GW/val ir kW/val/m2);
5.4.2. Priskiriama energetinio efektyvumo klasė;
5.4.3. Pastato sukuriamos atliekos (t ir t/m2) ir atlieku perdirbimo lygis (%);
5.4.4. Vandens sunaudojimas (m3 ir m3/m2);
5.4.5. BREEAM ir/ar kiti pastatų tvarumą grindžiantys sertifikatai.
5.5. Po NT objekto įsigijimo arba prieš investuojant į NT vystymo projektą sudaromas ESG planas, kuriame nurodomi su NT objektu susiję ESG siekiai ir veiksmai, kurių planuojama imtis NT objekto atžvilgiu per ateinančių metų laikotarpį, kuriame bus įvardinti:
5.5.1. Numatomi kiekybiniai ir esminiai tikslai siekiant sumažinti NT objekto energijos ir vandens suvartojimo ir sukuriamų atliekų ir kiekį per numatytą laikotarpį;
5.5.2. Numatomi žingsniai, kurių planuojama imtis siekiant gauti atitinkamą NT objekto tvarumą pagrindžiantį sertifikatą;
5.5.3. Numatoma kaip pastato nuomininkai bus skatinami siekti ESG tikslų;

Privataus kapitalo investicijos

5.6. Valdymo įmonė investuodama į privataus kapitalo investicijas ir sieks, kartu su prieš investiciją daromu Išsamiu patikrinimu įvertinti su investicija susijusias ESG galimybes, rizikas ir jų poveiki investicijai kiek tai nesikirstų su įsipareigojimu visados veikti geriausiomis sąlygomis investuotojams. Prieš investicija įvertinami bent šie aspektai:
5.6.1. Ar subjektas, į kurį planuojama atlikti investiciją, nesusijęs su sektoriais, kurie numatyti šios Politikos išimčių sąraše;
5.6.2. Ar subjektui, į kurį planuojama atlikti investiciją per pastarųjų 5 metų laikotarpį nėra taikytos sankcijos už žmogaus teisių pažeidimus ar sunkios žalos aplinkai sukėlimą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių nesilaikymą;
5.6.3. Kaip investicija galėtų prisidėti prie Valdymo įmonės siekiamų ESG tikslų skatinimo.

Išimčių sąrašas

Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai susilaiko nuo investicijų į šiuos sektorius:
Ginklai – ginklų, amunicijos, kovinių transporto priemonių, sprogstamųjų užtaisų ar jų dalių gamybos ir distribucijos sektorius.
Tabakas – tabako, su juo susijusių produktų gamybos, pardavimo ar platinimo sektorius.
Alkoholis – fermentuotų ar distiliuotų alkoholinių produktų gamybos, pardavimo ar prekybos jais sektorius.
Azartiniai lošimai – lošimo ir lažybų produktų ir paslaugų, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programų ar aptarnavimo sektorius.
Anglis – akmens anglies išgavimo, prekybos ir anglies energetikos sektorius.
Atominė energija – Atominės pramonės produktai ir paslaugos, atominės energijos generavimo ar prekybos atomine energija sektorius.

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70
El-paštas:info@lordslb.lt
Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Žiniasklaidai:press@lordslb.lt
Tvarumo klausimais:sustainability@lordslb.lt

Nuo 2015 m. „Lords LB Asset Management“ yra įsipareigojusi laikytis JTO Pasaulinio susitarimo atsakingų įmonių iniciatyvos ir jos principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra Lietuvoje registruota, Lietuvos banko licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga. Jei nenurodyta kitaip, Valdymo įmonės svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip siūlymas ar rekomendacija investuoti.