Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

SUTINKU

Prisijungti

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ VALDOMŲ FONDŲ NAUDOJIMOSI BALSAVIMO TEISĖMIS STRATEGIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) naudojimosi balsavimo teisėmis strategija (toliau – Strategija) reglamentuoja Valdymo įmonės procedūras bei priemones, skirtas užtikrinti, kad kolektyvinio investavimo subjektui priklausančiomis balsavimo teisėmis būtų naudojamasi išskirtinai kolektyvinio investavimo subjekto interesais.

2. BALSAVIMO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

2.1. Kiekvienas Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas privalo stebėti bendrovių, kurių vertybinių popierių yra įsigijęs jo valdomas kolektyvinio investavimo subjektas, pranešimus apie įvykius, šaukiamus dalyvių susirinkimus, susirinkimų posėdžių darbotvarkes bei kitą su bendrovės įvykiais susijusią informaciją. Šią pareigą kolektyvinio investavimo subjekto valdytojai vykdo periodiškai peržiūrėdami informacijos šaltinius, kurie nurodyti atitinkamų bendrovių steigimo dokumentuose, seka informaciją internete.
2.2. Valdydama kolektyvinio investavimo subjektus Valdymo įmonė laikosi bendrovės valdymo principų ir siekia, kad balsavimo teisėmis strategija atitiktų valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją ir tikslus. Valdymo įmonė veikia išimtinai kolektyvinio investavimo subjekto interesais turto patikėjimo pagrindais.
2.3. Valdymo įmonė deda visas pastangas, kad kolektyvinio investavimo subjekto interesams būtų atstovaujama kiekviename bendrovės dalyvių susirinkime. Atsižvelgiant į kolektyvinio investavimo subjekto interesus, Valdymo įmonės atstovas gali balsuoti ar susilaikyti nuo balsavimo.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

3.1. Valdymo įmonės darbuotojas, dalyvaujantis sprendimų dėl balsavimo bendrovės dalyvių susirinkime priėmime, privalo užtikrinti, jog nei jis, nei su juo susiję asmenys (kaip tai apibrėžta Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo tvarkoje) neturi interesų konflikto, kuris galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui.
3.2. Kilus Valdymo įmonės darbuotojo ir kolektyvinio investavimo subjekto interesų konfliktui naudojantis balsavimo teisėmis, Valdymo įmonės darbuotojas turi nedelsiant apie tai pranešti už interesų konfliktų valdymą atsakingam Valdymo įmonės asmeniui bei administracijos vadovui. Administracijos vadovas gali nušalinti Valdymo įmonės darbuotoją nuo dalyvavimo sprendimų dėl kolektyvinio investavimo subjekto naudojimosi balsavimo teise priėmime.
3.3. Šioje Strategijoje nereglamentuojamais atvejais kilus interesų konfliktui, vadovaujamasi Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo politika.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Ši Strategija įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir gali būti panaikinta ar pakeista tik Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
4.2. Už šios Strategijos įgyvendinimą atsako Fondo valdytojai arba Administracijos vadovas.
4.3. Visi Valdymo įmonės darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su šia Strategija.

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70
El-paštas:info@lordslb.lt
Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Žiniasklaidai:press@lordslb.lt
Tvarumo klausimais:sustainability@lordslb.lt

Nuo 2015 m. „Lords LB Asset Management“ yra įsipareigojusi laikytis JTO Pasaulinio susitarimo atsakingų įmonių iniciatyvos ir jos principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra Lietuvoje registruota, Lietuvos banko licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga. Jei nenurodyta kitaip, Valdymo įmonės svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip siūlymas ar rekomendacija investuoti.